חצופים ערוץ הקניות Secrets

14Is nearly anything hidden through the Lord? At the appointed time, I'll return to you, at this time next 12 months and Sarah will likely have a son."

The Aramaic translation of יָדוֹת is צִירִין, hinges, simply because they resemble the hinges of the door, that are inserted in to the holes of the brink.

of the surplus while in the size with the curtains on the tent: which exceed the length of the lessen curtains on the Mishkan by two cubits.

Grassiani thought their qualifications was a person in which there was extra open discuss a two-state Resolution and maybe much more sympathy for the civilians they encountered.[one]

The Vico lamp, also created by Victor Vasilev, is actually a luminescent sculpture in each and every feeling, and packs a strong visual punch. Its fragile, rounded Areas embody the purity of its lines and its presence in Place.

השופט כל הארץ: נקוד בחטף פת"ח ה"א של השופט לשון תמיה, וכי מי שהוא שופט לא יעשה משפט אמת:

כטוְאֶת־הַקְּרָשִׁ֞ים תְּצַפֶּ֣ה זָהָ֗ב וְאֶת־טַבְּעֹֽתֵיהֶם֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה זָהָ֔ב בָּתִּ֖ים לַבְּרִיחִ֑ם וְצִפִּיתָ֥ אֶת־הַבְּרִיחִ֖ם זָהָֽב:

אלהעוגיותמגורםשלישיוהןמנוהלותבאופןאנונימיעלמנתלנתרולשפראתשירותיהאתרהמארח(עוגיותביצוע).

וסרח העדף ביריעת האהל: על יריעות המשכן. יריעות האהל הן העליונות של עזים שקרויים אהל, כמו שכתוב בהן (פסוק ז) לאהל על המשכן, וכל אהל האמור בהן אינו אלא לשון גג, שמאהילות ומסככות על התחתונות, והן היו עודפות על התחתונות חצי היריעה למערב, שהחצי של יריעה אחת עשרה היתרה, היה נכפל אל מול פני האהל, נשארו שתי אמות רוחב חציה עודף על רוחב התחתונות:

33"And you simply shall spot the dividing curtain beneath the clasps. You shall carry there on the inner side on the dividing curtain the Ark of the Testimony, and also the dividing curtain shall separate to suit your needs official site amongst the Holy and also the Holy of Holies.

כדילהשיגשקיפותוקלותמרבית ,להלןכתובותמיילשבהןניתןלמצואאתהמידעהנ"לופירוטלגביהשיטותלניהולעוגיות:

כן יהיה לשניהם: לשני הקרשים שבמקצוע, לקרש שבסוף צפון ולקרש המערבי וכן לשני המקצועות:

לזוְעָשִׂ֣יתָ לַמָּסָ֗ךְ חֲמִשָּׁה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְצִפִּיתָ֤ אֹתָם֙ זָהָ֔ב וָֽוֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וְיָֽצַקְתָּ֣ לָהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֖ה אַדְנֵ֥י נְחֽשֶׁת:

Along with the Mishkan you shall make from 10 curtains: to be its roof and [go over its] partitions outside the house the planks, for that curtains are hung driving them to address them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *